17.30 + Danuta Klonowska
18.00 + Władysław Grzybowski