17.30 + Zygmunt i Regina Skrzyńscy
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Benedykta z racji urodzin