17.30 + Gustaw Marcinkowski, teściowie Marcinkowscy, rodzice Bukmakowscy
18.00 + Helena Pawlak (26 rocz.) – od córki z rodziną