17.30 + Halina Krajewska (10 rocz.), Stanisław Krajewski – od dzieci
18.00 + Ryszard Łukaszewski (13 rocz.)