17.30 o Boże błogosławieństwo dla Ks. Adama (ur.), Konrada i Arkadiusza
18.00 + Janina, Tadeusz, Mieczysław Jankowscy