17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka (zakończenie)
18.00 + Bożena Bogucka /p/