17.30 + Rodzice Anna i Czesław Kasińscy, Jan Mioduski
18.00 + Zygmunt Domański – gregorianka