17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka !!!!
18.00 + Bożena Bogucka /p/