17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Benedykta z okazji imienin