17.30 + Kazimierz Kurpiński /p/
18.00 + Jadwiga Blongiewicz /p/