17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka
18.00 + Jan-Bogdan Skrzyński (9 rocz.) – od żony i dzieci