17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka
17.30 + Józef Krysiński (25 rocz.)
18.00 + Halina i Stanisław Kowalak