17.30 + Elżbieta i dziadkowie Biernat
18.00 + Andrzej Szczepański (5 rocz.)