17.30 + Jan i Jan Skrzyńscy
17.30 + Janina, Antoni, Stanisław i Kazimierz Kamińscy, dziadkowie Zjadewicz i Kamińscy
18.00 Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego