17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak
18.00 + Jan, Marta, Teresa i Zdzisław Wiśniewscy, Jan i Alina Golec