17.30 + Jan Pakulski /p/
18.00 + Zofia i Kazimierz Kamińscy, dziadkowie Kamińscy i Radzcy – od syna Zbigniewa z rodziną