17.30 + Rafał Lewandowski /p/
17.30 + Helena Mućka /p/
18.00 o Boże błogosławieństwo dla Zofii Widlińskiej z okazji 75 urodzin