17.30 + Rodzice Żaglewscy – od dzieci
17.30 + Zygmunt Domański /p/
18.00 o Boże błogosławieństwo dla Antoniny i Alicji z okazji im.