17.30 + Henryk Zienkiewicz /p/
17.30 + Jacek Lewandowski (3 rocz.)
18.00 + Krystyna Oniszko (6 rocz.) – od rodziny