17.30 + Kazimierz Robakiewicz (7 rocz.), rodzice Pietrusińscy
17.30 + Stanisław Jędrzejak
18.00 + Stanisław Grzegorzewski