17.30 + Wojciech Fabrykiewicz (3 rocz.)
17.30 + Ryszard Sobek (1 rocz.)
18.00 + Stanisław Górecki