17.30 + Zygmunt Domański (im.)
17.30 + Wiesław Kurnicki
18.00 + Marek, Waldemar i Krystyna Ryzińscy oraz Zofia Woźniak
18.00 + Jadwiga Wolszczyńska, rodzina Wolszczyńskich i Krzemińskich – od rodziny