17.30 + Krzysztof Mańkowski /p/
18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla Joanny i Zbigniewa Zawodniaków w 16 rocz. ślubu
18.00 z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych dla Mateusza