17.30 + Krystyna Reszczyńska /p/
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Adama Getler w 1 rocznicę urodzin