17.30 + Maciej, Eugenia i Mirosław Obrębscy
17.30 + Helena Mućka /p/
18.00 + Zenobia Jagielska (16 rocz.), Walenty i Helena Jagielscy