17.30 + Krystyna i Bolesław Szawaryn – od rodziny
17.30 + Stanisław Cieszkowski /p
18.00 + Jan Pakulski /p/