17.30 + Wojciech Michalski /p/
18.00 + Zygmunt Domański /p/