17.30 + Rodzice Irena i Adam oraz dziadkowie Żabowscy
18.00 + Jan-Wojciech, Stanisław i Franciszka Jakubowscy