17.30 + Andrzej Przybyliński /p/
18.00 + Jerzy Górecki, Henryka i Eugeniusz Koszalscy