17.30 + Ryszard, Irena i Elżbieta Zdanowscy
17.30 + Franciszek i Franciszka oraz rodzina Szatkowskich
18.00 + Jarosław Śmigielski (im.) – od rodziny