17.30 + Stanisław Kłysiak /p/
18.00 + Andrzej Przybyliński /p/