17.30 + Władysław Jankowski /p/
18.00 + Mirosław Durczyk /p/