17.30 + Leszek (3 rocz.) i Halina Kaźmierowscy, dziadkowie Kaźmierowscy oraz Stefan Kaźmierowski
18.00 + Barbara Łaciak
18.00 + Tadeusz Zawłocki (20 rocz.), Janina i rodzina Zawłockich