17.30 + Stanisław Cieszkowski /p
18.00 + Czesław Osiecki