17.30 + Stefania Łukaszewska /p/
18.00 + Zdzisław Wiśniewski /p/