17.30 + Stanisław Kłysiak /p/
18.00 + Stanisław Klimkiewicz (25 rocz.)