17.30 + Zygmunt Domański /p/
17.30 + Rodzice i bracia Krysińscy, Aleksander i Marianna Bystroń, Waldemar Krysiński
18.00 + Natalia Rębowska /p/