17.30 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną
17.30 + Andrzej Adamiak (6 rocz.)
18.00 + Jadwiga i Julian Wanowicz