17.30 + Mirosław Jeziak (2 rocz.)
18.00 + Stanisław Lemankiewicz (1 rocz.) i rodzice Jankowscy