17.30 + Waleria i Tadeusz Siedlich
18.00 + Wojciech Michalski /p/