17.30 + Wiesław Weresiński, rodzice Stefania i Bolesław Jarzynkowscy, Dziadkowie Kraśniewscy i Jarzynkowscy
18.00 + Zdzisław Wiśniewski /p/