17.30 + Daniela Żórawska /p/
17.30 + Stanisław Kłysiak /p/
18.00 + Stanisław Cieszkowski /p/