17.30 + Rodzice Kazimierz (imieninowa) i Stanisława Kędzierscy
18.00 + Jadwiga Szpeflik /p/
18.00 + Grzegorz i Renata Ciscy