17.30 + Henryk, Antonina (imieninowa) i Henryk Majczyk
18.00 + Kazimierz (imieninowa), Wojciech i dziadkowie Malesa
18.30 + Marek Nowakowski /p/