17.30 + Henryk, Antonina (imieninowa) i Henryk Majczyk
18.00 + Kazimierz ( imieninowa), Wojciech i dziadkowie Malesa