17.30 + Zofia (rocz.) i Bernard (3 rocz.) Traczyk
18.00 + Mirosław Błaszczak (imieninowa)
18.00 + Roman Kasiński (5 rocz.)