17.30 + Teresa Jankowska w 3 rocznicę śmierci
18.00 + Marianna Wiączek