17.30 + Jerzy Lewandowski /p/
18.00 + Zdzisław Wiśniewski /p/