17.30 O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Leszka Karpińskich w 20 rocz. ślubu
17.30 + Stefania Łukaszewska /p/
18.00 + Andrzej Gzylewski /p/