17.30 + Wojciech Michalski /p/
17.30 + Krzysztof Mańkowski (urodzinowa)
18.00 + Lech Pietrusiński /p/