17.30 + Henryk Kozłowski (1 rocz.)
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka
18.00 + Zofia Mikulska